EDU 4 YOU
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ: ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУПНІ ІСПИТИ
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні
  • особи, які в 2020 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року №1027/900
  • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
  • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період з 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.
Етапи вступної кампанії 2020
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
24 липня – 03 серпня 2020 року
24 липня – 03 серпня 2020 року
Прийому заяв для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення
1 серпня 2020 року
1 серпня 2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 серпня – 12 серпня 2020 року
01 серпня – 12 серпня 2020 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів на місця державного та регіонального замовлення
13-22 серпня 2020 року
13-22 серпня 2020 року
Проведення вищим навчальним закладом додаткових вступних іспитів для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
27 серпня 2020 року
до 12.00
27 серпня 2020 року
до 12.00
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)
до 18.00
31 серпня
2020 р.
до 18.00
31 серпня
2020 р.
Подача документів для зарахування на бюджет (Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення)
Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв'язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.
5 вересня 2020 року
5 вересня 2020 року
Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)
не раніше 6 вересня 2020року
не раніше 6 вересня 2020року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції
15 вересня 2020 року
15 вересня 2020 року
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт.
30 вересня 2020 року
30 вересня 2020 року
Зарахування вступників на контракт

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб