EDU 4 YOU
Калькулятор конкурсного балу
оберіть бажану спеціальність
спеціальність "МАРКЕТИНГ"
Вам просто треба внести свої бали по предметам ЗНО
Перший предмет (Українська мова та література)
100
200
Другий предмет (Математика)
100
200
Третій предмет (Географія чи Іноземна мова)
100
200
Середній бал атестату
2
12
Чи маєте ви сільський коефіцієнт*
Ваш конкурсний бал
0
Конкурсний бал при вступу на спеціальність
"Маркетинг"
розраховується за такою формулою:
КБ = (К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + К4·А)*СК
  • П1, П2, П3 — це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів за шкалою 100-200 балів;
  • А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200 балів;
  • К1, К2, К3, К4 — невід'ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1;
  • Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.
  • CК — СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 "Ветеринарна медицина"); 1,00 - в інших випадках.